• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Ekstraordinær generalforsamling i Vedsted Kultur & Event den 11. januar 2023 kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted

På vores generalforsamling den 29. november blev der stillet forslag om at nedlægge Vedsted Kultur & Event som selvstændig forening. Det blev samtidig foreslået, at arbejdet videreføres i LVO. Forslaget blev stillet efter samråd med Landsbyforeningen, som ser frem til igen at tage del i de ...

Læs mere …

VKE afholder generalforsamling den 29. november kl. 19:30 i Fælleshuset

VKE afholder ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne tirsdag den 29. november kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted. VKE byder på kaffe og Annes fantastiske hjemmebag 😊

Når drengedrømmen brister - foredrag i Fælleshuset

VKE er klar med efterårets foredrag ”Når drengedrømmen brister” Kom til foredrag i Fælleshuset Vedsted mandag den 24. oktober kl. 19:00. Her vil Daniel Groth Chrestensen og Lars Birkebæk Pedersen fortælle deres historier om hvordan alvorlige ulykker i forbindelse med deres arbejde ændrede deres ...

Læs mere …

Gratis Live koncert på Det grønne hjørne fredag den 9. september kl. 19:30

Vi får besøg af Stuekoncerter bestående af Jarl Strømfeldt og Anders Gøttsch, som med lune og engagement spiller numre af kendte kunstnere. De vælger ofte ”B-siden” og supplerer musikken med små historier. Der er lagt op til en hyggelig aften med mulighed for at genhøre eviggrønne hits og glemte ...

Læs mere …

Grill selv aften på Det Grønne Hjørne aflyses

Grill-Selv arrangementet på Det Grønne Hjørne den 26. august, som bl.a. er annonceret i Dit Sted, aflyses. Grundet sammenfald af uheldige omstændigheder ser vi os ikke i stand til at gennemføre arrangementet. Venlig hilsen Vedsted Kultur & Event

Borgerbudget Afstemning

Husk at det er på torsdag d. 18. august kl. 19:00 at der i Fælles Vedsted er afstemning om/valg af projekter under Borgerbudget 2022.   Regler og procedurer er som tidligere år - dog må vi i år ikke brevstemme - der kun kan stemmes ved personligt fremmøde.   Der er i år i alt 8 projekter med en ...

Læs mere …

Borgerbudget 2022

Haderslev Kommune har bevilgetLanddistrikt Vedsted 50.000 kr. til mindre projekter i Vedsted og omegn:UstrupHøgelundVedbølSkovbyVedsted ________________________________________________________________________________________________________________ Afstemningsmøde torsdag d. 18. augustFrist for ...

Læs mere …

Borgerbudget 2022

  I 2022 er der igen mulighed for tilskud til projekter, udarbejdet og besluttet af borgere i Landdistrikt Vedsted. Tilskuddet er igen i år 50.000 kr fra Haderslev Kommune plus ubenyttede midler fra 2021. InformationsmødeDer afholdes informationsmøde Borgerbudgettering 2022onsdag d. 29. juni ...

Læs mere …

Foredrag: I Gestapos klør

Vedsted Kultur & Event inviterer til foredrag med journalist og forfatter Ole Blædel. Ole Blædel fortæller om sin morfars oplevelser i Gestapos klør under anden verdenskrig. Historien bygger på morfarens egne breve, lydoptagelser og notater, som Ole Blædel arvede.Fortællingen om de dramatiske ...

Læs mere …

LVO Medlemskort 2022

På grund af det relativt høje Corona smittettal, sælger vi ikke medlemskort for 2022 ved omdeling af Dit Sted! Du kan købe og betale for husstandens medlemsskab af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Medlemsskabet 50,- kr årligt for hele husstand.Medlemskortet vil efetfølgende blive ...

Læs mere …

VKE Generalforsamling

Vedsted Kultur & Event afholder Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 25. november kl. 19:00 i Fælleshuset Vedsted   Generalforsamlingens dagsorden jf. foreningens vedtægter:          1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere          2 Valg af referent          3 Formandens beretning          ...

Læs mere …

Gymnastiksal lukket fredag

Fredag d. 8 oktober er gymnastiksalen lukket for brug, da gulvet skal lakeres. Salen kan igen bruges fra lørdag d. 9. oktober.

Borgerbudget Afstemning

Husk at det er morgen mandag d. 23. august kl. 19:30, at der i Fælleshuset er afstemning/valg af projekter under borgerbudget 2021. Reglerne er de samme som tidligere år - dog må der ikke brevstemmes i år, men kun stemmes ved personligt fremmøde. Der er indkommet 10 projekter med en ...

Læs mere …

Borgerbudget 2021

I 2021 er der igen mulighed for tilskud til projekter, udarbejdet og besluttet af borgere i Landdistrikt Vedsted. Tilskudet er igen i år 50.000 kr fra Haderslev Kommune plus ubenyttede midler fra 2020. RetningslinjerRegler og retningslinjer for projekter er uændrede - dog kan der ikke ...

Læs mere …

LVO Generalforsamling

LVO's bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamlingonsdag d. 8. september 2021 kl. 19:00 iFælleshuset Vedsted.Bemærk - forkert dato angivet i Dit Sted Dagsordenen for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.1. Valg af dirigent2. Valg af protokolfører3. Formandens beretning4. ...

Læs mere …

Borgerbudget 2021 - Infomøde

I 2021 er der igen mulighed for tilskud til projekter, udarbejdet og besluttet af borgere i Landdistrikt Vedsted. Tilskuddet er igen i år 50.000 kr fra Haderslev Kommune plus ubenyttede midler fra 2021. InformationsmødeDer er informationsmøde i Fælleshuset Vedsted mandag d. 28. juni kl. 19:30. Læs mere …

Søg fonde og offentlige midler

Det er muligt at ansøge fonde og kommunale midler m.m. - det kan du læse mere om her: I de tilfælde, hvor der kræves en forening til at stå bag projekter, er vi i Landsbyforenegen bhjælpelige med at ansøge og styre økonomien, men det er de enkelte ansøgere, der er ansvarlig for at gennemføre og ...

Læs mere …

Fælleshus genåbnet

Indendørs må der maksimalt forsamles 25 personer i de enkelte lokaler. Anbefalet afstand er 2 m., men skal minimum være 1 m. Arealkravet er 2 kvm for siddende og 4 kvm. for stående. I Multirummet er der en fast bordopstilling med 2 rækker med i alt 21 siddepladser. Udendørs må der maksimalt ...

Læs mere …

Affaldsindsamling 2021

Så skal vi, at vi igen samle lidt affald langs vore landeveje og stier søndag d. 18. april. Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn har igen tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende kampagne ”Hold naturen ren” og vi opfordrer endnu engang borgere i lokalsamfundet til at være med ...

Læs mere …

Fælleshuset lukker

Med de seneste offentliggjorte restriktioner og retningslinjer i Covid-19/Corona, er vi desværre nødsaget til at lukke for al aktivitet i Fælleshuset. Restriktionerne træder i kraft fra onsdag d. 16. december kl. 16.00 og gælder indtil myndighederne lemper på forholdsreglerne - foreløbig indtil ...

Læs mere …

Billard i Fælleshuset

Billardbord leveretVi har nu fået leveret og opstillet billardbordet, som blev finansieret gennem borgerbudget 2020. Bordet er opstillet i den bagerste del af klublokalet på 1. sal i Fælleshuset Vedsted.Brugen af bordet er underlagt de til enhver tid gældende Covid 19 restriktioner og regler for ...

Læs mere …

Covid 19 restriktioner i Fælleshuset

Ændrede Covid 19 restriktioner i FælleshusetFra mandag d. 26. oktober 2020 er der forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.Fælleshusets lokaler med idræts- og fritidsaktiviteter, må holde åbent. Gymnastiksal og fitnesslokaleFor unge under 21 år er grænsen for forsamling ...

Læs mere …

Borgerbudget Afstemning

Fristen for aflevering af projekter til Borgerbudget 2020 er udløbetDer er afleveret 8 projekter med en samlet budgetværdi på 78.121 kr.Der er afstemning tirsdag d. 25. august kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted.Er man forhindret d. 25. august kan man afgive sin stemme hos Kurt Busch, Nygade, Vedsted, ...

Læs mere …

LVO Generalforsamling

Som du måske har læst i sidste nummer af Dit Sted holder LVO generalforsamling tirsdag d. 9. juni kl. 19:00 på Det Grønne Hjørne. På grund af Corona og mulighed for at indrette området, så restriktioner overholdes, er forhåndstilmelding af antal deltagere nødvendig senest torsdag d. 4. ...

Læs mere …

Borgerbudget 2020

I 2020 er der igen mulighed for tilskud til projekter, udarbejdet og besluttet af borgere i Landdistrikt Vedsted. Haderslev Kommune har fremrykket hele tidsplanen ca. 3 måneder i forhold til tidligere år, så vi skal i gang allerede nu. Tilskudet er igen i år 50.000 kr fra Haderslev Kommune plus ...

Læs mere …

Dit Sted - Stof til bladet

 Næste nummer af Dit Sted, nr. 60, udkommer 16./17. maj 2020.   Har du indlæg og stof, der ønskes bragt i bladet skal du sende det senest fredag 8. maj til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..     Medsend gerne billeder i højopløsning vedhæftet som fil – det bidrager til et mere spændende blad  ...

Læs mere …

Dit Sted

Ingen omdeling af Dit Sted nr. 59. Dit Sted nr. 59 er en begrænset udgave på 4 sider med artiler om: Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn- Lukning af Fælleshuset- Borgerbudget 2020 Vedsted Ungdomsforening- Generalforsamling 2020- Tennis- Gymnastikopvisning Vedsted Sogns Menighedsråd- ...

Læs mere …

Vandværk generalforsamling

Vedsted Vandværk. A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling Fredag den 28 februar 2020 kl. 20.00 på Vedsted Landbohjem.  Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i hænde senest den 24 februar 2020. Af hensyn til et mindre traktement ...

Læs mere …

LVO Medlemskort 2020

Fredag - søndag d. 21.- 23. februar besøger vi dig/jer for at aflevere Dit Sted og sælge medlemskort for 2020   Du kan allerede nu betale for husstandens medlemskab af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn Medlemskabet for hele husstanden i 2020 er 50 kr. Ved at betale inden:- Gør du ...

Læs mere …

Indlæg til Dit Sted

Dit Sted udkommer snart Næste nummer af Dit Sted, nr. 58, udkommer 22./23. februar 2020. Har du indlæg og stof, der ønskes bragt i bladet, så skal du sende det senest fredag d. 14. feb. 2020 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..        

Læs mere …

Hjerterstarterkursus

Reminder Husk hjertestarterkurset på lørdag d. 25. januar kl. 14:00 i Fælleshuset - se mere.

Hjerteredderkursus

Lørdag den 25. januar 2020 kl. 14 Hjerteredderkursus i Fælleshuset    Vi får besøg af Hjerteforeningensinstruktører som giver kursus i at redde liv med- Hjertemassage- Kunstig åndedræt- Brug af hjertestarter   Kurset tager ca. 30 minutter og er gratis. Alle er velkomne Ved stort fremmøde ...

Læs mere …

Vedsted SøFestival - Stiftende Generalforsamling

Bestyrelsen for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn (LVO) har besluttet, at LVO ikke længere kan være medarrangør af Vedsted SøFestival. Derfor inviterer Styregruppen for Vedsted SøFestival til stiftende generalforsamling i Vedsted SøFestival Onsdag d. 8. januar 2020Kl. 19:00Fælleshuset ...

Læs mere …

Sæsonstart sauna

  Vedsted Isfugle inviterer tilSæsonstart og SaunagusSøndag den 3. november kl. 14 – 16  Prøv det kolde gys i søen og den varme gus i saunaen!Vi tager hul på vinterens fornøjelser og serverer æbleskiver og gløgg – der er kakao til børnene.  Alle er velkomne.    

Læs mere …

Resultat Borgerbudgetafstemning 2019

30 stole - Skovby forsamlingshus: 7.350,00 kr Stolevogn - Skovby forsamlingshus: 3.544,80 kr 10 borde - Skovby forsamlingshus: 17.250,00 kr Gasgrill, LVO - Benyttes af foreninger: 3.518,00 kr Gulvplanker i sauna - Vedsted Sø: 1.560,00 kr Læskærmning - Det Grønne Hjørne: 3.200,00 kr Gasvarmer ...

Læs mere …

Borgerbudget Afstemning

Husk afstemning og valg af projekter under Borgerbudget 2019Det er onsdag d. 23. oktober kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted Der er indkommet i alt 25 projekter med et samlet budget på over 150.000 kr, så der bliver kamp om midlerne/pengene. Nr. 01 - 30 stole, Skovby forsamlingshus: 7.350,00 ...

Læs mere …

Sauna i efterårsferien

  Har du lyst til at prøve noget nyt? Så hop i søen og få bagefter varmen i saunaen. Den vil være åben på følgende tider i uge 42: Mandag kl. 08 – 09 Onsdag kl. 12 – 13 Fredag kl. 16 – 17 Alle er velkomne 😊 En af os vil være tilstede ovennænte tidspunkter. Venlig hilsen Ketty, Ole og ...

Læs mere …

Borgerbudgettering - Projektbeskrivelse

ProjektbeskrivelseProjekter til Borgerbudget 2019 skal beskrives og budgetteres på denne blanket.Projektet skal være hjemmehørende i Landdistrikt Vedsted. Projektbeskrivelser skal være afleveret senest 18. oktober 2019.Afstemning med projektvalg finder sted 23. oktober 2019. Budget - Beløb ...

Læs mere …

Knipledag i Fælleshuset

Lørdag den 31. august, altså nu på lørdag udstiller kniple-pigerne deres arbejder i Fælleshusets Multirum, Skovbyvej 2, Vedsted fra kl. 10.00 til kl. 14.00.Der er gratis adgang, så alle er velkomne til at komme og se hvad vi har lavet.Vi glæder os til at vise jeres vore arbejder.

Læs mere …

Borgerbudget 2019 - Informationsmøde

Onsdag d. 21. august afholdes kl. 19:30 informations- og orienteringsmøde i Fælleshuset om Borgerbudget 2019 Kriterier for deltagelse i borgerbudgettering - Landdistrikt Vedsted tildeles 50.000 fra Haderslev Kommunens landdistriktspulje- Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af ...

Læs mere …

Billetter t. Vedsted SøFesival

Fredagsilletter til Vedsted SøFestival kan købes i forsalg hos: - Let Køb, Tøndervej 36, Vedsted - Design Frisør, Søvejen 11, Vedbøl - Fodplejer Hanne Clausen, Tøndervej 69, Vedsted Du kan også købe dem på Vedsted SøFestival Billetpris 225,- kr i forsalg - 275,- v. indgangen Kom og oplev Helge ...

Læs mere …

Affaldsindsamling

Søndag den 31. marts 2019 er det igen tid til, at vi skal en tur langs vore landeveje og søstier for at samle affald. Landsbyforeningen for Vedsted og omegn har igen tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende kampagne Hold naturen ren og vi opfordrer endnu engang borgere i ...

Læs mere …

LVO Generalforsamling 20. marts

Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted. Dagsorden jf. vedtægter:1 - Valg af dirigent2 - Valg af protokolfører3 - Formandens bertening4 - Fremlæggelse af revideret regnskab5 - Indkomne forslag6 - Valg af:  ...

Læs mere …

LVO Medlemskort 2019

Lørdag/søndag d. 23./24 februar besøger vi alle husstande i LVO's område for at aflevere Dit Sted og sælge medlemskort for 2019. Du kan allerede nu betale for husstandens medlemskab af LVO. Medlemskabet er uændret 50,- krfor hele huasstanden i 2019. Ved at betale nu:- Gør du det nemmer og ...

Læs mere …

Isfuglenes Nytårskur

VEDSTED ISFUGLE INVITERER TIL NytårskurNytårsdag d. 1. januar 2019 kl. 10 - 11Vedsted Sø, Skovbyvej 6, Vedsted, 6500 Vojens. Isfuglene ønsker alle godt nytår og byder på bobler og kransekage, ligesom der også vil være kaffe på kanden. Saunaen er naturligvis tændt og alle er velkomne, så tag din ...

Læs mere …

Træfældning v Vedsted Sø

  HVAD:              Så er der træer der skal fældes igen.    HVORMANGE:  der er plads til 3-4 personer                          Først til mølle   HVOR:              Vedsted sø mod øst  HENVENDELSE  TIL:  Rolf Jensen                               TLF.: 26 80 73 46  Læs mere …

Vedsted Søbad - Debatmøde

SøBadsudvalget under Landsbyforeningen for Vedsted og omegn inviterer til debat, ide og udviklingsmøde på VedstedSøBad.   Vi gentager succesen og inviterer til det tredje debatmøde for en møderække på i alt 3 møder. De første møder blev afholdt torsdag den 4. september 2018 samt lørdag den 6. ...

Læs mere …

Vedsted Isfugle har sæsonstart med åben sauna søndag den 28. oktober kl. 12 - 14

Så er det på søndag Vedsted Isfugle tager hul på vinterbade-sæsonen. Det markerer vi med åben sauna for alle interesserede. Kom mellem kl. 12 og 14 og få en god oplevelse i form at et koldt gys, et varmt gus og en kop kaffe. Der kan også købes vand og øl. Alle er velkommen, hilsen Ole, Ketty og ...

Læs mere …

Afstemning borgerbudget

Husk afstemningen om borgerbudgettering tirsdag d. 23. oktober kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted, Skovbyvej 2 Har du indsendt et projekt - husk at få støtter med, der kan stemme på dit projeklt :-)Det bliver vildt spændende - det har været rigtige valggysere de tidligere år. Der er modtaget 8 ...

Læs mere …

Frist på borgerbuttering

Husk at fristen for aflevering af projekter til borgerbudgetring er fredag d. 19. oktober til Kurt Busch på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..   Pt har vi modtaget 7 projekter til en samlet værdi på ca. 80.000 kr. Se mere på Borgerbudgettering - Ansøgning

Læs mere …

Borgerbudgettering - Ansøgning

KriterierDe væsentligste kriterier for projekter, der kan tildeles støttemidler, er:- Ikke til driftsmæssige formål- Være til gavn for en større kreds/er offentlig tilgængelig- Gennemføres af forslagsstillere- Gennemføres i løbet af et år- Placering godkendt af eventuelle lodsejere/ansvarlig for ...

Læs mere …

Aflysning - Sultanen fra Alibabas karavane

Grundet dårligt billetsalg, har vi desværre været nødsaget til at aflyse forestillingen med Sultanen Alibaba i Over Jerstal på søndag. Købte billetter refunderes ved at oplyse:- Billetnummer/-numre- MobilePay-nr eller Bank reg.- og kontonr Send oplysningerne til Kurt Busch på:- SMS 20 12 67 49- ...

Læs mere …

Aflysning - Sultanen fra Alibabas karavane

Grundet dårligt billetsalg, har vi desværre været nødsaget til at aflyse forestillingen med Sultanen Alibaba i Over Jerstal på søndag. Købte billetter refunderes ved at oplyse - Billetnummer/-numre - MobilePay-nr eller Bank reg.- og kontonr Send oplysningerne til Kurt Busch på: - SMS 20 12 67 ...

Læs mere …

Vedsted Søbad - Debatmøde

  SøBads udvalget under Landsbyforeningen for Vedsted og omegn inviterer til debat, ide og udviklingsmøde på VedstedSøBad.   Vi gentager succesen og inviterer til det andet debatmøde for en møderække på i alt 3 møder. Det første møde blev afholdt tirsdag den 4. september 2018, hvor der var en ...

Læs mere …

Trylleri og magi i Over Jerstal

Sultanen fra Ali Babas Karavane kommer til Over Jerstal Hallen og vil forføre os med sin magi og tryllerier - så kom børn, forældre, bedsteforældre, ja – kom alle sammen til en fantastisk og oplevelsesrig eftermiddag. Efter massiv, åndeløs spænding, trænger vi vist alle til at styrke os på ...

Læs mere …

Borgerbudget - Informationsmøde

Haderslev Kommune har bevilget 50.000 kr til projekter i Landdistrikt Vedsted. Torsdag d. 27. september kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted: - Økonomisk status og opfølgning på Borgerbudget 2017 - Regler og retningslinjer for Borgerbudget 2018 Landsbyforeningen byder på øl/vand samt kaffe/the og ...

Læs mere …

Musik & Foredrag m. Frank Clifford

Husk foredraget m. Frank Clliford. Tid og sted:Torsdag d. 13. september kl. 19:30 Vedsted Landbohjem, Tøndervej 73, Vedsted, 6500 Vojens Billetpris:Voksen:                 100,- krUng u. 18 år:           50,- krKaffe/The m. kage:   20,- kr Billetter købes:Letkøb, Tøndervej 36, Vedsted, 6500 ...

Læs mere …

Knipledag i Fælleshuset

På lørdag den 25. august er der igen i år knipledag i Fælleshuset. Kom og mød knipledamerne og strikkepigerne i Multirummet hvor de udstiller deres kreationer og viser hvordan de arbejder . Alle er velkomne til arrangementet som er åbent fra kl. 10 til 16.

Læs mere …

Fliselægning ved Fælleshuset

På lørdag den 7. juli tager vi fat på at lægge flisesti fra Tøndervej op til Fælleshuset, og kan godt bruge nogle ekstra hænder. Der er bestilt en fliseløfter, så det tunge arbejde er ikke så tungt endda :-) Vi starter kl. 9 med morgenmad i Multirummet, alle er velkomne til at møde op, også hvis ...

Læs mere …

SøFestival kagebord

Ingen Vedsted SøFestival uden kagebord! Derfor kære medborger - meld ind, hvis du har lyst til at sponsorere en kage til kagebordet ved Vedsted SøFestival 2018. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kagen, henter vi den gerne. Kagerne kan afleveres i teltet ved stranden fra kl. 13:00, hvor ...

Læs mere …

Dukkeudstilling Fælleshuset

Sønderjysk Figurteater udstiller dukker i Fælleshuset Vedsted fredag d. 11. maj kl. 14:00 - 16:00. Alle er velkomne til at komme og se dukkerne, høre om de stykker der spilles og hvordan dukkerne laves. SØNDERJYSK FIGURTEATER - forening til fremme af dukke-og maskespil i Region ...

Læs mere …

60+ cykler

Husk det er på lørdag den 5. maj vi igen tager på cykeltur. Vi starter ved Fælleshuset - afgang kl. 10:00. Der er stadig ledige moutnainbikes til dem der har lyst - kontakt Finn Alsted på tlf. 4242 2726.  

Fliser på Det Grønne Hjørne

  Som du måske har bemærket, blomster det Grønne Hjørne i fuldt flor lige som græsarealet er ved at blive omlagt og tilsået med nyt græs.Men det stopper ikke med det. Der skal også lægges fliser, og det er planlagt til at ske på lørdag d. 5. maj, hvor vi håber på, at mange frivillige vil møde op ...

Læs mere …

Åben sauna søndag d. 29. april

Vedsted Isfugle inviterer til åben sauna ved Vedsted Søbad. Det hele starter kl. 14:00, hvor du kan få styret din nysgerrighed. Er du allerede vinterbader, så kom og få en hyggelig eftermiddag med andre vinterbadere. Er det nyt for dig, så kom og prøv om vinterbadning og sauna er noget for ...

Læs mere …

LVO Generalforsamling

Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 14. marts kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted. Aftenens program er: 1 Møde om Vedsted Søbad Dialogmøde om muligheder, så der kan arbejdes videre med et projekt, der lever op til forventninger blandt lokale borge ...

Læs mere …

Medlemskort til LVO

Støt Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn - Bliv medlemI weekenden omdeles Dit Sted nr. 46 i Vedsted og omegn – Ustrup, Vedbøl, Skovby og Abkær. Ved samme lejlighed sælger vi medlemskort til Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn - det giver stemme- og taleret ved generalforsamlingen d. 14. ...

Læs mere …

Medlemskort til LVO

Støt Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn - Bliv medlemI weekenden omdeles Dit Sted nr. 46 i Vedsted og omegn – Ustrup, Vedbøl, Skovby og Abkær. Ved samme lejlighed sælger vi medlemskort til Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn - det giver stemme- og taleret ved generalforsamlingen d. 14. ...

Læs mere …

Forslag til vedtægtsændringer VUF generalforsamling

  Her følger bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som behandles på den kommende generalforsamling. (Bestyrelsens forslag er markeret med gult)   Vedtægter for Vedsted Ungdomsforening, Stiftet 26. april 1924.     § 1     Foreningens navn er Vedsted Ungdomsforening. Stiftet ...

Læs mere …

Dagsorden VUF generalforsamling

  Generalforsamling onsdag d. 31. januar 2018   Vedsted Ungdomsforening stiftet den 26. april 1924       Valg af dirigent       Valg af protokolfører       Aflæggelse af årsberetninger:  
    Formanden
 
    Gymnastik
 

HUSK: Tilmelding til VUF Generalforsamling

VUF afholder: Fællesspisning og generalforsamling for hele familien. Vedsted ungdomsforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 31. Januar 2018 kl 18.30 i multirummet i fælleshuset. Generalforsamlingen afholdes efter dagsorden efter gældende vedtægter. Der er flere vedtægtsændringer i ...

Læs mere …

Svømning - VUF - klippekort

  Klippekort til svømning Der sælges stadig både 5 og 10 turs klippekort til svømning. 5 turs til 60 kr og 10 turs til 110 kr. Tilmelding skal ske til Søren Olsen på tlf. 42174539. Der kan betales på mobilepay nr 60513. Husk at skrive navn + svøm. Så vi ved hvor betalingen kommet ...

Læs mere …

Generalforsamling VUF

VUF holder ordinær generalforsamling i fælleshuset i Vedsted med fællesspisning for hele familien. Mens der er møde for de unge og de voksne er der leg og sjov i gymnastiksalen for børnene.   Det hele finder sted onsdag den 31. januar kl. 18.30 i Multirummet, Fælleshuset i Vedsted.   Husk ...

Læs mere …

Resultat Borgerbudget 2017

Så fik vi afholdt afstemning og valgt, hvilke projekter der skal gennemføres under Borgerbudgettering: - Overdækket bord-/Bænkesæt i Vedbøl - Skilte m. Nabohjælp & Pas På Mig i Vedbøl - Balancebro på plæne v. Skovby Forsamlingshus - Blomsterløg på Det Grønne Hjørne i ...

Læs mere …

Borgerbudget afstemning

Husk det er tirsdag kl. 19:30, at vi har afstemning med valg af projekter, der skal gennemføres under borgerbudgettering. Der er 2 projekter fra Vedbøl, 7 fra Skovby og 4 fra Vedsted. De 13 projekter med samlet budget på knap 110.000 kr kæmper om de bevilligede 50.000 kr - DET BLIVER ...

Læs mere …

Borgerbudget afstemning

Husk det er tirsdag kl. 19:30, at vi har afstemning med valg af projekter, der skal gennemføres under borgerbudgettering. Der er 2 projekter fra Vedbøl, 7 fra Skovby og 4 fra Vedsted. De 13 projekter med samlet budget på knap 110.000 kr kæmper om de bevilligede 50.000 kr - DET BLIVER ...

Læs mere …

Borgerbudgettering - Afleveringsfrist

Da vi har lagt afstemning om gennemførelse af projekter så sent som d. 31. oktober, strækker vi afleveringsfristen til 26. oktober. Så du/I kan stadig nå at få beskrevet og indsendt et rigtig godt projekt.

Indvielse af Vedsted SøSauna

Kom og prøv saunaen – de friske hopper selvfølgelig også i søen. Er det noget for dig og kunne du tænke dig at bruge saunaen eller omklædningsrummet hen over vinteren, så kan du blive medlem af Vedsted Isfugle og få udleveret et nøglekort til bygningen. Det sker lørdag den 21. oktober kl. 9:00 ...

Læs mere …

Borgerbudgettering - Afstemning

Programmet for aftenen er: 1 - Forslagsstillerne præsenterer projekter2 - Pause m. kaffe og brød samt forfrisknninger3 - Afstemning - følg spændingen på storskærm4 - Orientering om det videre forløb Tag børn, naboer og bekendte med - Der er stemmeret til alle, der er fyldt 15 år og bosiddende i ...

Læs mere …

Gymnastiksæson start i VUF uge 39

Så er det i denne uge (uge 39) at vi starter vores gymnastiksæson i VUF. Alle hold træner i gymnastiksalen i Fælleshuset i Vedsted. Man tilmelder sig ved at møde op til det hold man selv eller ens barn ønsker at deltage på. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer :)   Se plan ...

Læs mere …

Koordineringsmøde - Borgerbudgettering 2017

50.000 kr til projekterHaderslev Kommune har igen i år bevilget 50.000 kr til mindre projekter i landdistrikt Vedsted, der omfatter Ustrup, Høgelund, Vedbøl, Skovby og Vedsted. Hjælp til at realisere projekt og få mest muligt ud af pengeneSider du med et projekt eller en projektide, som du gerne ...

Læs mere …

Informationsmøde: Sauna ved Vedsted Sø

  LVO har i løbet af foråret fået etableret en sauna ved Vedsted Sø. Den skal tages i brug, og vi vil gerne høre dine ideer og ønsker til hvordan og hvornår. Vi har også brug for nogle ildsjæle som vil tage aktivt del i driften af saunaen. Så uanset, om du bare godt kan tænke dig at få ...

Læs mere …

Gratis træplantning

LVO har fra Haderslev Kommune modtaget tilbud om mulighed for at få hjælp og støtte til beplantning af offentlige tilgængelige arealer. InformationKom og hør om tilbuddet ved BorgerbudgetteringsmødetOnsdag 23. august kl. 19:30.Fælleshuset Vedsted Krav• Areal på nogle tusinde m2 eller mere – ...

Læs mere …

Borgerbudgettering 2017

Informationsmøde om BorgerbudgetteringOnsdag d. 23. august Kl. 19:30 Fælleshuset Vedsted  50.000 kr til projekterHaderslev Kommune har igen i år bevilget 50.000 kr til mindre projekter i landdistrikt Vedsted, der omfatter Ustrup, Høgelund, Vedbøl, Skovby og Vedsted. MulighederneKom og hør om ...

Læs mere …

Knipling - Åbent hus

Lørdag d. 26 aug. har vi knipledag i Fælleshuset fra kl.10:00 - 14:00. Vi er 8 piger der sidder og knipler, så kom og få et indblik i, hvad vi har lavet i sidste sæson. Vi har også garn, pinde og mønstre, som vi sælger til rimelige priser. Som noget nyt udstiller og sælger Anne Kathrine Hansen ...

Læs mere …

Knipling - Åbent hus

Lørdag d. 26 aug. har vi knipledag i Fælleshuset fra kl.10:00 - 14:00. Vi er 8, der sidder og knipler, så kom og få et indblik i hvad vi har lavet i sidste sæson. Vi har også garn, pinde og mønstre, som vi sælger til rimelige priser. Som noget nyt udstiller og sælger Anne Kathrine Hansen også ...

Læs mere …

VedstedSøLøb 2017

Nu er det muligt at prøve kræfter med den sønderjyske natur ved VedstedSøLøb 2017 Under Vedsted SøFestival er det nu muligt at få et afbræk fra musikken med en løbetur gennem sommer landskabet ved Vedsted. Kom og bak op om den gode stemning og løb i mål til musikken fra scenerne ved søen! Alle ...

Læs mere …

SøFestival kagebord

Ingen Vedsted SøFestival uden et kagebord. Derfor kære borgere – meld ind, hvis du har lyst til sponsorere en kage til Søfestivalens kagebord. Har du ikke mulighed for selv at aflevere den, henter vi gerne. Kagerne kan afleveres i teltet ved stranden fra kl. 13:00 og salget forventes startet kl. ...

Læs mere …

Sønderjyske kaffe- og kagebord

  I Sønderjylland er vi berømte for sønderjyske kaffebord med vildt mange kager.   De sidste år til Vedsted SøFestival har vi været vi så heldige, at rigtig mange søde mennesker bagte alle slags kager i alle størrelse og farver.   Man skulle tro vi var med i kagedysten og det bragte så meget ...

Læs mere …

Arbejdsdag ved Fælleshuset

Lørdag d. 10. juni kl. 9:00Fælleshuset  og udearealerne ved trænger til en overhaling - så kom og giv en hånd med på lørdag, hvor der er er kaffe på kanden og morgenbrød klar kl. 9. Der skal bl.a. ryddes op i udhus og kælder, ryddes/brændes ukrudt af og køres affald væk. Og der bygges ...

Læs mere …

HUSK: Tilmelding til borgerspisning

Opslag fra VUF:  HUSK: tilmelding til årets borgerspisning!   Bondebal med live-band Nonstop og helstegt pattegris med tilbehør. Sidste frist for tilmelding er idag fredag den 26/5-17 kl. 22.00. Tilmelding og betaling foregår i baren i teltet. Vi glæder os til at feste med jer ...

Læs mere …

Idrætsugen 2017

Så nærmer vi os idrætsugen 2017 og vi glæder os til nogle dejlige dage sammen med jer. For mere info gå ind under vores fane VUF og vælg idrætsuge. Vi ses til et par hyggelige dage! Mvh Vedsted Ungdomsforening

Dit Sted nr. 42

Næste nummer af DIT STED, nr. 42, udkommer 20./21. maj.Har du indlæg og stof, der ønskes bragt i bladet, så skal du sende det senest fredag d. 12. maj 2017 på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. HUSK: ALLE kan sende bidrag til DIT STED - det er ikke kun foreninger. Du kan se:- alle tidligere udgivelse ...

Læs mere …

Dit Sted nr. 42

Næste nummer af DIT STED, nr. 42, udkommer 20./21. maj.Har du indlæg og stof, der ønskes bragt i bladet, så skal du sende det fredag d. 12. maj 2017 på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. HUSK: ALLE kan sende bidrag til DIT STED - det er ikke kun foreninger. Du kan se:- alle tidligere udgivelse af Dit ...

Læs mere …

Tennis start

Er du en ny Wozniacki eller har du bare lyst til at prøve at spille tennis? Tennissæsonen starter lørdag den 29. april klokken 14-17 på tennisbanerne ved klubhuset, Skovbyvej 25B   Vi har ketchere og bolde og der vil være instruktører til stede, så kom op og prøv. Samtidig kan man melde sig til ...

Læs mere …

Generalforsamling i LVO

Ekstraordinær generalfosamling Husk den ekstraordinære generalforsamling i Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn mandag d. 10. april kl. 19:30 i Fælleshuset. Læs mere om den ekstra ordinære generalforsamling her.

Borgerbudgettering 2017

Orienteringsmøde Landsbyforeningens bestyrelse er inviteret til et informationsmøde om Borgerbudgettering. Vi har fra Haderslev Kommune fået en orientering om, at Økonomiudvalget har afsat samme beløb til Borgerbudgettering i 2017 som i 2016. På mødet skal Borgerbudgettering 2016 evalueres, ...

Læs mere …

Idemøde Idrætsuge 2017

Så er det snart Idrætsuge. IDEMØDE TIL IDRÆTSUGEN 2017 holdes 6. april kl. 19.30   Borgere i Vedsted og omegn inviteres hermed til idemøde til idrætsugen 2017:   Vores idrætsuge er i år d. 24. - 28. maj 2017 Vi prøver på at holde idrætsugen spændende og sjov hvert år og slutter hvert år af ...

Læs mere …

Masterplan

Husk at vi i aften holder 3. udviklingsmøde. Temaet er Jeg som borger, hvor der skal fokuseres på mulighederne for at tiltrække tilflyttere.   Aftenens indlægsholder er Mads Sandemann, Chefradaktør v. JyskeVestekysten.