• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

LVO Generalforsamling

Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 14. marts kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted.

Aftenens program er:

1 Møde om Vedsted Søbad

Dialogmøde om muligheder, så der kan arbejdes videre med et projekt, der lever op til forventninger blandt lokale borge borgere.

Kort Pause

2 Ordinær generalforsamling

Dagsorden jf. vedtægter:
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af protokolfører
3 - Formandens bertening
4 - Fremlæggelse af revideret regnskab
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af:
     a) bestyrelsesmedlemmer
     b) suppleanter
     c) folkevalgte revisorer
     d) revisorsuppleant
7 - Eventuelt

Landsbyforeningen varter op med forfriskninger samt kaffe og kage.

Vedsted Søbad