• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

LVO Generalforsamling 20. marts

Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19:30 i Fælleshuset Vedsted.

Dagsorden jf. vedtægter:
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af protokolfører
3 - Formandens bertening
4 - Fremlæggelse af revideret regnskab
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af:
     a) bestyrelsesmedlemmer
     b) 2 suppleanter
     c) 2 folkevalgte revisorer
     d)1 revisorsuppleant
7 - Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt sendes til formanden senest 8 dage før - dvs. være formanden i hænde senest onsdag d. 13. marts 2019.

Informationsmøde om F-35 testflyvninger.
I forbindrelse med generalforsamlingen vil der være informationsmøde om de kommende testflyvninger med F-35. Kom og hør om hvordan testflyvninger vil foregå og hvordan du kan være en del af testen.

På mødet deltager repræsentanter fra Forsvaret samt foreningen ”Flyvestation Skrydstrups naboer”.