• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

LVO Generalforsamling

LVO's bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag d. 8. september 2021 kl. 19:00 i
Fælleshuset Vedsted.
Bemærk - forkert dato angivet i Dit Sted

Dagsordenen for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamling
6. Valg:
     A) 3 bestyrelsesmedlemmer
     B) 2 suppleanter
     C) 2 folkevalgte revisorer og 1 suppleant
7. Evt.

Note Generalforsamling 2021