• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

IT Netværk i Fælleshus

Der er etableret IT netværk i hele Fælleshuset.

Hvem må/kan anvende netværket

Netværket er tilgængeligt og stilles til rådighed for alle med en retsmæssig brug af huset, der er omfattet af aftale med Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn.

Bemærk! Uretmæssig brug af netværk er ulovligt og strafbart og kan i særlige grove tilfælde straffes med op til 6 års fængsel iht. straffelovens §301, st. 1 og 2. Dvs. at brugen skal ske i forbindelse med de aktiviteter, der sker i Fælleshuset.

Netværksadgang

Man kan komme på netværket dels trådløst (WIFI) og dels med netværkskabel.

Man kommer på det trådløse netværk med netværksnavnet Faellehus. Adgangskoden til det trådløse netværk fås af den, der er ansvarlig for brugsaftalen med Landsbyforeningen.

Der kræves ingen kode for adgang m. netværkskabel.

Adgangskoden vil være fast – dvs. ikke en kode der påtænkes skiftet med mellemrum, såfremt detforhåbentligt kan fungere problemfrit.

Landsbyforeningens ansvar for brugen et netværket

Landsbyforeningen bruger ikke ressourcer på hverken overvågning og logning af eller begrænsning i brugen af netværket. Krav om logning blev ophævet af Justitsministeriets Bekendtgørelse nr. 660 af 19. juni 2014 om ændring af bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen)

Landsbyforeningen fraskriver sig ansvar for:

- Kriminel og strafbar adfærd på internettet gennem brug af Fælleshusets netværk – eks. pædofili,  økonomisk kriminalitet, trusler, digitale indbrud etc.
- Skade på og eller datatyveri fra brugeres udstyr, der bruges Fælleshusets netværk – det er brugernes eget ansvar at holde udstyr sikret mod hackere etc.

Adgang og monteret udstyr

- 8 accesspoints (trådløse sendere) til trådløs netværksadgang – alle monteret i lofter
- 13 faste stik til netværksadgang m. kabel – de fleste i gulvhøjde, enkelte ca. 1,5 m. over gulv.

Udeståender

Nettet er fuldt funktionsdueligt, men der udestår arbejde af mere kosmetisk art i form af:
- Opsætning af kabelbakker i menighedsrådslokaler, fitnessrum og gymnastiksal så kabler er skjulte
- Afpropning af blinde/tomme stik (ikke funktionsduelige stik)
- Vask/pletmaling/reparation af mærker i vægge

Udeståender forventes på plads inden udgang af juli 2014.

.